PSK31 miernik sygnału audio.

 

PSK31 meter.

W lutym 2008 r. zrobiłem sobie taką miarkę sygnału audio.

 

 

Tak wygląda płytka tego miernika.

 

Wnętrze.

 

Wpisywanie programu do tej miarki.