Projekt 3.

Zasilacz do radiostacji 13,8 wolt i 35 amper.

Został zbudowany w Melbourne w 1985 r. i permanentnie używam go do dziœ.