Zdobyczne samochody IV batalionu.


 

Lekarz batalionowy w zdobycznej amfibii schwimwagen.