Chłopaki z oddziału Taty.


 

Dowódca por. Stanisław Padło ps. "Niebora".

Niekompletny oddział mojego Taty.

Zbiórka w Koszycach.

Na ćwiczeniach polowych.

Żołnierz z piatem.

Na posterunku w Koszycach.