50 rocznica akcji "Burza". 


Obchody w kole kombatantów w Koszycach.