Lotnicy alianccy  przechowani w 1944 r. na terenie

Obwodu Armii Krajowej "Pelagia" .