Dowódcy IV Batalionu .


 

Dowódcy po ujawnieniu w Krakowie.

od lewej stoją: J. Oleksy "Sprężyna", J. Ciupidro "Sęp", J. Nowiński "Zagłoba".

 

W drodze do domu od lewej: Dowódca III plutonu Komendy Batalionu,

Dowódca Komendy Batalionu w IV Batalionie oraz jego zastępca.

 

Stefan Staszkiewicz ps. "Lis"

Oficer uzbrojenia IV Batalionu 120 Pułku 106 Dewizji.