Moje dokumenty krótkofalarskie.


 

Legitymacja nasłuchowca.

 

Legitymacja Koła Naukowego Studentów Politechniki Wrocławskiej.

 

 

Legitymacja członka klubu SP6PWT.