Kamil Sambor   VK3AI/SQ6AD.


                                    pracowałem w

                          Katedrze Kryminalistyki

                                                          na

                Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

                                                                                                           

                        Uniwersytetu Wrocławskiego.  

Jestem:                        

     - fotografikiem                       

   - elektronikiem                          

- krótkofalowcem - ( hamradio )  


   Dick.

       XII Liceum.                 Druga miłość.              Rabka 2012.       Republika Pińczowska 1944 r.     

           Mój Tato i IV Batalion 120 Pułku 106 Dywizji Armii Krajowej.         albo  www.facebook.com/sq6ad


 monitoring pozycji

Język:    Angielski    Polski